alexander adam

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované: 20. apríla 2024
Dátum účinnosti: 20. apríla 2024

Táto Zásada ochrany osobných údajov opisuje politiku spoločnosti Alexander Adam, Majere 939/8, Modrý Kameň 99201, Okres Veľký Krtíš, Slovensko, e-mail: info@alexadam.sk, telefón: +421950793593, týkajúce sa zbierania, používania a zverejňovania vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu webovú stránku (https://www.alexadam.sk) („Služba“). Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte so zbieraním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s touto Zásadou ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepoužívajte Službu.

Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a na Službe zverejníme revidovanú verziu Zásad ochrany osobných údajov. Revidované zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a vaše ďalšie používanie Služby po tomto termíne znamená vaše prijatie revidovaných Zásad ochrany osobných údajov. Preto odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku.

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme:

  Zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce osobné informácie o vás:

  1. Meno a priezvisko
  2. Email
  3. Telefónne číslo

 2. Ako používame vaše informácie:

  Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

  1. Kontaktovanie zákazníkov
  2. Vytváranie dizajnov a ponuky pre zákazníkov
  3. Referencie
  4. Zbieranie spätnej väzby od zákazníkov
  5. Podpora
  6. Administratívne informácie
  7. Správa objednávok zákazníkov

  Ak budeme chcieť použiť vaše informácie na iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme len po prijatí vášho súhlasu a potom len na účely, na ktoré ste udelili súhlas, pokiaľ nás k inému konaniu nezaväzuje zákon.


 3. Ako zdieľame vaše informácie:

  Vaše osobné informácie neprenesieme tretej strane bez vášho súhlasu, okrem obmedzených prípadov, ako je uvedené nižšie:

  1. Marketing
  2. Analytika
  3. Zbieranie a spracovanie údajov

  Vyžadujeme, aby takéto tretie strany používali prenesené osobné informácie len na účel, na ktorý boli prenesené, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie tohto účelu.

  Vaše osobné informácie môžeme tiež zverejniť z nasledujúcich dôvodov: (1) na dodržanie platného práva, predpisov, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu; (2) na presadzovanie vašich dohôd s nami, vrátane tejto Zásady ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje práva tretích strán. Ak dôjde k fúzii alebo akvizícii našej Služby alebo spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prenesú novému vlastníkovi.


 4. Uchovávanie vašich informácií:

  Vaše osobné informácie uchováme od 90 dní do 2 rokov po tom, ako zostanú účty užívateľov neaktívne, alebo tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov, pre ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v tejto Zásade ochrany osobných údajov. Môže byť potrebné uchovávať určité informácie dlhšie z dôvodov ako evidencia/záznamy v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie právnych práv, prevencia podvodov atď. Reziduálne anonymné informácie a agregované informácie, ktoré vás (priamo alebo nepriamo) neidentifikujú, môžu byť uchovávané na neurčito.


 5. Vaše práva:

  V závislosti od uplatniteľného práva môžete mať právo na prístup a opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo prijatie kópie vašich osobných údajov, obmedzenie alebo námietku voči aktívnemu spracovaniu vašich údajov, požiadavku na zdieľanie (prenos) vašich osobných informácií inej entite, odvolanie vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli na spracovanie vašich údajov, právo podať sťažnosť u štatutárneho orgánu a iné práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Na uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať na adrese info@alexadam.sk. Odpovieme vám v súlade s platnými zákonmi.

  Môžete sa tiež rozhodnúť, že nebudete prijímať priame marketingové komunikácie alebo profilovanie, ktoré vykonávame na marketingové účely, písaním na adresu info@alexadam.sk.

  Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zbierať alebo spracovávať požadované osobné informácie alebo odvoláte súhlas so spracovaním týchto informácií na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať alebo používať služby, na ktoré boli vaše informácie požadované.


 6. Súbory cookie

  Pre viac informácií o tom, ako používame tieto technológie a vaše možnosti vo vzťahu k týmto sledovacím technológiám, si prosím prečítajte našu Politiku súborov cookie.


 7. Bezpečnosť:

  Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie strate, zneužitiu alebo neoprávneným zmenám vašich informácií pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na inherentné riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a teda nemôžeme zaručiť ani zodpovedať za bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete, a robíte tak na vlastné riziko.


 8. Odkazy na tretie strany a použitie vašich informácií:

  Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Táto Zásada ochrany osobných údajov sa nevzťahuje na ochranu osobných údajov a ďalšie praktiky žiadnych tretích strán, vrátane akéhokoľvek prevádzkovateľa webovej stránky alebo služby, ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom odkazu v Službe. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky. Nemáme kontrolu nad a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.


 9. Kontaktná osoba pre sťažnosti / Ochrana údajov:

  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, môžete nás kontaktovať na Alexander Adam, Majere 939/8, Modrý Kameň, e-mail: info@alexadam.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými zákonmi.

Zásady ochrany osobných údajov boli vygenerované pomocou CookieYes.

Návrat hore
Získajte návrh dizajnu vášho webu zdarma jednoduchým vyplnením tohto formulára: